Op 11 oktober is in het Fries Natuurmuseum te Leeuwarden de tentoonstelling 'Dieren vroeger en nu’ geopend. De ontwikkeling van het dierenleven op aarde daarin centraal. Een periode van 800 miljoen jaar wordt in deze expositie overbrugd. Van veel dieren zijn versteende resten gevonden. Met name van organismen met harde lichaamsdelen zijn fossielen bekend. Zij geven de bezoeker een goede indruk van de fauna van weleer. Op de tentoonstelling zijn tal van voorbeelden aanwezig. Zo kan men afdrukken van de oervogel Archeopteryx bewonderen. Opvallend is, dat de verscheidenheid in levensvormen in de loop der tijd steeds groter is geworden.