De wilde Hamster heeft zichzelf gehamsterd en heeft de woelige jaren van milieuvervuiling en verzuring in Nederland daardoor overleefd. In Limburg ten zuiden van Roermond en aan de uiterste westgrens van hun oorspronkelijk verspreidingsgebied, leven naar schatting nog enkele duizenden wilde Hamsters in hun ondergrondse burchten. Hun onopvallende en geïsoleerde bestaan is nauwelijks bekend in de Nederlandse natuurwereld. 'De wilde Hamster behoort in ons land tot de strikt beschermde zeldzame diersoorten. Maar men weet niet of nauwelijks van zijn bestaan, laat staan van zijn leefwijze,’ zegt bioloog Anton Lenders die naar de Limburgse populatie van wilde Hamsters onderzoek heeft verricht.