In Zweden leven ruim driehonderdduizend Rendieren. In 1990 zijn bijna zesduizend Rendieren geregistreerd als zijnde gedood door roofdieren. De werkelijke cijfers moeten veel hoger liggen. De Sami, de autochtone bevolking van Lapland, die zich gedurende vele honderden jaren hebben toegelegd op de rendierteelt, willen een verhoogde jacht op deze roofdieren. Natuurbeschermers daarentegen willen juist een verbeterde bescherming van met name de grote roofdieren die immers in hun voortbestaan worden bedreigd. In dit artikel volgt een nadere beschouwing over Rendieren en de vier grote roofdieren die in het rendierengebied van Noord- en Midden-Zweden leven: de Veelvraat, de Lynx, de Bruine Beer en de Wolf.