In het najaar van 1990 vond, onder leiding van stadsarcheoloog drs. Nico Arts, in Eindhoven rond het restaurant ’Ravensdonk’ op de hoek Vestdijk of- Ten Hagestraat een archeologisch onderzoek plaats naar de resten van het kasteel dat daar tussen 1420 en 1675 heeft gestaan. Omwille van de bouw van het grootschalige project ’Heuvelgalerie’ werd de, in archeologisch opzicht waardevolle, bodem deels vergraven waardoor het bodemarchief zou worden beschadigd of vernietigd. De bronbemaling voor de bouwput zorgde voor een uitdroging van het terrein waardoor met name organische materialen in de bodem zouden vergaan.