Op 7 januari 1991, werd door schipper Geert Nijhuis van de baggerboot 'Bert Terneuzen’ een drijvende 'dolfijn' gesignaleerd op de Schelde ter hoogte van Hamme-Drie Goten. Bij nader inzien bleek de 'dolfijn' levenloos rond te dobberen en men besloot hem op het dek te hijsen. Zich ervan bewust zijnde dat dit een zeldzaamheid was, waarschuwde men de dichtstbijzijnde milieuvereniging 'Vogelwacht Waasland’ ( = een regionale afdeling van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels), omdat die in het Waasland reeds bijna tien jaar actief is.