Binnenkort zullen alle houders van schapen, geiten, eenden, konijnen, Nertsen en Vossen de mestproduktie van deze dieren moeten registreren. Streefdatum was 1 januari 1992. Elke houder van deze diersoorten dient het aantal dieren en het aantal hectaren landbouwgrond op te geven door een registratieformulier in te vullen. Dit formulier (met een duidelijke toelichting) wordt hem toegezonden door het Bureau Heffingen te Assen wanneer daar zijn adres bekend is. De verzending vond op 26 november plaats. Wie begin december nog geen registratieformulieren had ontvangen diende zelf contact op te nemen met het Bureau Heffingen, antwoordnummer 7000, 9400 VD Assen, 05920 – 11 685 (tussen 08.00 en 12.00 uur). Het formulier dient vóór 1 februari 1992 in het bezit te zijn van het Bureau Heffingen.