Onze kennis over de Boommarter is nog steeds beperkt. Veel vragen over onder andere de verspreiding, de grootte van de home-range en het terreingebruik zijn nog niet of nog niet volledig beantwoord. In verschillende landen van Europa wordt op dit moment weliswaar onderzoek naar de Boommarter verricht, maar de resultaten zijn door verschillen in bosstructuur en klimatologische omstandigheden niet altijd goed te vertalen naar de Nederlandse situatie.