De laatste jaren wordt er veel snelgroeiend bos aangelegd in de Randstad en in het kader van de set-aside-regeling in Groningen en Drenthe. In de meeste gevallen worden de boompjes zonder voorafgaande grondbewerking geplant op voormalige landbouwgrond. Daardoor treedt al snel verruiging van de vegetatie op, waardoor er voor Veldmuizen een zeer gunstige biotoop ontstaat. Bij hoge dichtheden van muizen kan er schade aan de jonge boompjes optreden. De muizen vreten aan de wortels en de bast, waardoor de boompjes kunnen afsterven.