Gaan de Schotse Hooglanders op de Imbosch de oertijd tegemoet? Als het aan ’Natuurmonumenten’ ligt, dan ongetwijfeld! De bedoeling is om een moderne ’oertijd’ te creëren. Hieronder verstaan wij een natuurgebied waar natuurlijke processen de overhand krijgen en waar de invloed van de mens stap voor stap wordt teruggedrongen. Het klinkt paradoxaal: aan de ene kant wordt een uitheems rund geïntroduceerd, terwijl aan de andere kant het streven is dat de mens alleen nog als toeschouwer welkom is. Produktiebossen moeten plaats gaan maken voor natuurlijke bossen. Bos en heide zullen in de toekomst niet meer door de mens, maar voornamelijk door de wind en herbivoren worden gemanipuleerd. Invloeden van de mens in de moderne tijd zoals overmatige vergrassing van heide en bos, worden tegengegaan door de inzet van grazers in plaats van een heideplagmachine. Grote herbivoren als oerrunderen en Edelherten hebben in de natuurlijke toestand van de Westeuropese boslandschappen geleefd en daarbij hun invloed gehad op de aanwezige oecosystemen.