De Blauwe Kamer is een uiterwaard langs de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen. Het wordt sinds 1984 als natuurgebied beheerd door de Stichting Het Utrechts Landschap. Bijzonder is de ligging aan de voet van de Grebbeberg, die behoort tot de stuwwal de Utrechtsche Heuvelrug. De Grebbeberg is sinds 1956 in bezit van deze stichting. De uitgangssituatie in de uiterwaard bood de aanblik van een eeuw steeds intensiever wordend grondgebruik. Van de oorspronkelijke bodemopbouw was weinig meer intact, door de ontkleiing en het landbouwkundige gebruik naderhand. Ten slotte is de Nederrijn een genormaliseerde en gestuwde rivier, waardoor de rivieroevers hun zandige karakter hebben verloren en een deel van de rivierdynamiek is verdwenen.