(8921) ZAK, M. & W. ZAK, 1981. Wazki (Odonata) regionu chrzanowskiego. – Dragonflies of the region of Chrzanöw. Sludia Osrodka Dokumenlacji fizjograficznej 8: 223-231. (Pol., with Engl.s.). — (Authors’ current address unknown). A commented list of 48 spp.; Chrzanow, Poland.