In het kader van Jaar van de muurplanten is de Muurvaren als soort beschreven. Herkenning, voorkomen en de aanvullende informatie worden vermeld.