Jan Verwey (1899-1981) was ornitholoog met een grote belangstelling voor vogeltrek en gedrag en voorts was hij een vooraanstaand marien ecoloog. Hij is onder meer van 1931-‘65 directeur geweest van het Zoölogisch Station in Den Helder, thans het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ ) op Texel. Zijn opvolger Postma schreef in 1982 zijn bio- en bibliografie in het ‘Netherlands Journal of Sea Research’ 15:131-140. Vrijwel zijn hele leven hield Verwey een dagboek bij. Deze dagboeken worden zorgvuldig bewaard in de archieven van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden, nu Naturalis Biodiversity Center. De jonge Verwey had hier al contacten mee voordat hij in die plaats met zijn biologiestudie begon. Zijn eerste publicatie in 1915 over het voortplantingsgedrag van de Grauwe Klauwier (De Levende Natuur 19:417-418) was gebaseerd op zijn dagboekaantekeningen.

, , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Gerhard Cadée, & Edward Bonne. (2014). Uit het dagboek van Jan Verwey: Hoogwaterschade op Griend in 1918. Het Vogeljaar, 62(1), 8–14.