Het Zwarte Meer is één van de weinige plekken in Nederland waar de Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus nog broedt. Natuurmonumenten beheert een groot deel van de oevers van dit meer. Natuurmonumenten is daarom bijzonder geïnteresseerd in twee vraagstellingen: ‘Is het nestsucces van de Grote Karekiet voldoende om de populatie in stand te houden?’ en ‘Welke maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat het aantal broedparen van deze soort gaat toenemen in dit gebied?’ Om daarop antwoorden te kunnen vinden is van april tot augustus 2012 onderzoek gedaan.