In deze rubriek vat Marcel Boer in vogelvlucht uit diverse bronnen algemene, maar vooral bijzondere biologische en ecologische aspecten over vogels voor u samen. De rubriek zal uit zes afleveringen bestaan. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: Hoe kan een vogel vliegen? Waarom zijn er zoveel soorten? Hoe komen ze aan al die mooie kleuren en waartoe dienen ze? Kunnen vogels ruiken? Welke vogels zingen en welke niet? Waarom zingen ze? Hebben vogels emoties en zelfbewustzijn? De eerste aflevering in deze rubriek was: ‘Evolutie en afstamming’. Die ging vooral over ontstaan van soorten vogels en over vogelnamen. In deze tweede aflevering komen de belangrijkste uiterlijke kenmerken van vogels aan bod. In aflevering drie zullen vogelorganen, zintuigen, leeftijd, gedrag en het geheugen worden beschreven. Alle getekende illustraties bij deze aflevering zijn van Jos Zwarts.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

M.M.A. Boer. (2014). Wat maakt vogels zo interessant? Aflevering 2: Belangrijkste uiterlijke kenmerken. Het Vogeljaar, 62(3), 131–138.