Aanleiding tot dit artikel is het jubileum van de Natuurvereniging Wierhaven. Het werkgebied van deze vereniging omvat Wieringen, de Wieringermeer en Medemblik. Op 9 maart 1973 werd de Vogelwacht Wieringermeer opgericht. Daarvoor werden er in de Wieringermeer ook al gegevens over de vogelstand verzameld. Dat maakt het mogelijk al vanaf 1931 de ontwikkeling van de vogelstand in ons werkgebied te volgen. Van de Natuur- en Milieufederatie Wierhaven, opgericht in 1983, werd de naam in 2005 omgevormd tot Natuurvereniging Wierhaven. Het milieu-onderdeel is toen uit de naam geschrapt. Ook de relatie met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) verdween. In afgeslankte vorm ging de vereniging verder. Het waren vooral de vogelaars die de ruggengraat van de organisatie vormden. Inmiddels worden de vogels al meer dan tachtig jaar bestudeerd en beschermd en is er veel bereikt om trots op te zijn.