De Vogelkalender is een halfmaandelijkse kalender en die 25 schitterende foto’s bevat van vogels die in Nederland of België kunnen voorkomen. De volgende vogelsoorten zijn in de Vogelkalender 2015 opgenomen: Sperweruil, Kuifmees, Roodborst, Dwerggans, Smient, Winterkoning, Tjiftjaf, Grauwe Franjepoot, Grote Mantelmeeuw, Woestijnplevier, Scharrelaar, Amerikaanse Goudplevier, Nachtegaal, Kleine Mantelmeeuw, Noordse Stern, Zomertortel, Oeverzwaluw, Breedbekstrandloper, Roze Spreeuw, Torenvalk, Grijze Wouw, Rietgors, Groenling, Baardman en Kramsvogel.