Zoals in het vorige nummer aangekondigd heeft Rykel de Bruyne besloten zijn functie in de redactie van dit blad te beeindigen. Zoals bekend is Rykel op velerlei terrein actief, en dan moet je wel eens een taak afstoten. Nu is dat een normaal verschijnsel in verenigingstaken, maar in dit geval heeft Rykel ruim tien jaar de rol van hoofd- en eindredacteur vervuld. Om zolang het blad zes keer per jaar te laten verschijnen is geen sinecure. Bovendien is het er in die periode flink op vooruit gegaan: van een A5 boekje met simpele vormgeving en zonder kaft naar een stijlvol A4 boekje boordevol informatie en met veel illustraties. Daarom wil het bestuur hem, ook namens de leden, hartelijk danken voor deze grote inzet. De grote vraag is natuurlijk hoe het nu verder moet zonder Rykel. Het bestuur is blij dat zich twee mensen hebben gemeld die een bijdrage willen leveren. Momenteel is overleg gaande met de redactie over de rollen die zij kunnen gaan spelen, en zodra dit is beslist zal dit worden aangekondigd.