Hoewel ik niet op de ledenvergadering aanwezig kon zijn – ik had een weekend naar Zeeland georganiseerd met de Friese Schelpenwerkgroep – ben ik gekozen tot nieuw bestuurslid van de NMV. Middels dit stukje wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben 43 jaar en in het dagelijks leven werk ik als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. In mijn vrije tijd en tijdens vakanties struin ik als amateur-schelpenliefhebber graag langs het strand. Schelpenverzamelen valt ook goed te combineren met mijn andere hobby’s: reizen en de natuur in het algemeen. Over mijn ervaringen heb ik een paar keer verslag gedaan in de Spirula (voorheen Cb).