Sinds kort is de website van de NMV uitgebreid met een ‘malacologische agenda’, waarin alle activiteiten van de NMV en van zusterorganisaties zijn vermeld. Deze beslaat de periode tot augustus 2004 en is tot stand gekomen in samenwerking met: – Atlasproject Nederlandse Mollusken en regiogroepen – Friese Schelpenwerkgroep – Malacologische contactgroep Amsterdam e.o. – Mollusken Studiegroep Limburg – Nederlandse Malacologische Vereniging – Schelpenwerkgroep Delfzijl – Schelpenwerkgroep Eindhoven – Strandwerkgroep KNNV (SWG) – Strandwerkgroep Waterweg Noord – Zeemuseum Scheveningen Al met al is het een hele lijst met activiteiten geworden. U zult zien dat er bijna elke week wel ergens in Nederland iets op schelpengebied te doen is. Als lid van de NMV bent u bij al deze activiteiten welkom. Omgekeerd zijn leden van de zusterorganisaties ook welkom bij de activiteiten van de NMV. Overigens: wanneer u naar een activiteit wilt van een organisatie waar u zelf geen lid van bent, wordt u verzocht om u vooraf aan te melden (contactpersonen zijn in de agenda vermeld). U vindt de ‘malacologische agenda’ op www.spirula.nl, onder de rubriek ‘activiteiten/de NMV-agenda’. Voor internet is gekozen opdat wij u dan steeds de meest actuele versie kunnen aanbieden. Omdat niet iedereen internet heeft, blijven de activiteiten voor de korte termijn, zoals u al gewend was, in Spirula aangekondigd worden. Wie de complete agenda wil hebben en niet beschikt over internet kan hem per e-mail bij mij bestellen (adres zie binnenzijde van de omslag). Als u mij een aan uzelf geadresseerde envelop met postzegel stuurt, krijgt u per omgaande een papieren versie thuisgestuurd.