In 1996 is het Atlasproject Nederlandse Mollusken van start gegaan. Doel van het project is een zo landdekkend mogelijke inventarisatie van ons land op het voorkomen van mollusken. Het project wordt georganiseerd door Stichting ANEMOON en EIS-Nederland. De Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV) en de Strandwerkgemeenschap (SWG) zijn vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie maar zijn niet eindverantwoordelijk voor het project. Naast de genoemde verenigingen zijn diverse andere organisatie, zoals het NIOZ, RIKZ, NIOO-CEMO, RWS en waterschappen, bij het project betrokken. Omdat het niet mogelijk is een dergelijk inventarisatieproject op te zetten op basis van vrijwilligers alleen is enkele jaren geleden besloten om te proberen financiën te krijgen voor het aanstellen van een betaalde coördinator. Door subsidiëring door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB-Fonds is het mogelijk geworden om in 2003 en 2004 Rykel de Bruyne een deeltijdsaanstelling te geven. Tijdens zijn aanstelling gaat hij aan de slag met het uitbreiden van het waarnemersnetwerk, de ontwikkeling van ondersteunend materiaal en het onderhouden van het databestand. Komende periode wordt geprobeerd om verdere financiering te vinden voor de rest van het project. Het Zoölogisch Museum Amsterdam stelt een werkplek en diverse faciliteiten beschikbaar, zonder dit zou het veel moeilijker zijn de aanstelling te realiseren. Om de organisatie van het ANM beter te kunnen regelen hebben stichting ANEMOON en EIS-Nederland onlangs een samenwerkingscontract afgesloten. Hierin staat vermeld wat de doelen van het project zijn en wat de taken van beide organisaties zijn. Gezamenlijk zorgen zij voor de aanstelling en dragen zij financiële verantwoordelijkheid. Daarnaast zetten zij zich in om te zorgen dat mollusken in het natuurbeleid een grotere rol gaan spelen.