Een reeks van tegenslagen – het wordt allemaal ingewikkelder, ondanks de automatisering – heeft ervoor gezorgd dat zeer tot ons ongenoegen zowel Vita Malacologica als Basteria in 2003 geen aflevering meer zullen kennen. In beide gevallen wordt het begin 2004. Laat ik me beperken tot de opmerking dat we er echt alles aan gedaan hebben. A succession of setbacks – in spite of computerization everything is getting more compicated – is to blame that, to our great dissatisfaction, Vita Malacologica as well as Basteria will have no more issues in 2003. Both magazines will appear in the beginning of 2004. I will not say anymore about it than that we really did everything we could.