Tijdens de voorjaarsvergadering op 17 april a.s. moeten een tweetal bestuursleden aftreden, omdat zij twee zittingsperioden van 3 jaar achter de rag hebben en dus statutair niet herkiesbaar zijn. Het betreft Han Raven en Erik Veldhuis. Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar twee nieuwe bestuursleden. Omdat Erik secretaris is, is er dus tevens een vacature voor deze functie. In overleg met de kandidaten zal besproken worden of zij eventueel bereid zijn deze functie op zich te nemen.