Zo erg is het gelukkig niet, maar met de voorbereidingen voor het tweede nummer, dat in december 2003 uit had moeten komen, is de redactie tegen een aantal probleempjes aangelopen, die we niet voorzien hadden. Zonder te veel in details te treden, varieerde dit van een artikel dat uit niet veel meer bestond dan wat korte aantekeningen, artikelen die ver voorbij de “deadline” (dit ondanks aandringen van de redactie) nog steeds niet waren aangeleverd, en een artikel dat op het laatste moment werd teruggetrokken. Het leven van een redactielid gaat wat dat betreft gewoon over rozen: naast de bloemen zijn er ook de doorns. Gelukkig zijn we (de redactie) nu zover dat het blad in elkaar gedraaid kan worden, en daarom is het misschien wel aardig om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Het nummer zal in zijn geheel gewijd zijn aan mariene mollusken van de Nederlandse kust. Het grootste artikel zal gaan over zeenaaktslakken met enkele spectaculaire foto’s van dieren en eikapsels. Daarnaast is er een groot aantal kleinere artikelen, o.a. over Trivia, Ensis, en Nassarius. Van een groot aantal der behandelde soorten zullen de levende dieren (in kleur) geïllustreerd worden. Als alles verder goed gaat, hopen we het nummer in april te laten verschijnen.