Zoals bekend vindt in het weekend van 30 en 31 oktober van dit jaar de zesde NMV schelpenbeurs annex symposium plaats in Eindhoven. De voorbereidingen zijn uiteraard in volle gang, en inmiddels begint het programma wat vastere vormen aan te nemen. De voorbereidingsgroep, bestaande uit mensen van de Eindhovense Schelpenwerkgroep, heeft besloten om het symposiumgedeelte rond een soort van centraal thema op te zetten. Dit thema behelst (bio)diversiteit in al haar facetten. Een vrij brede kapstok waaraan de voordrachten (in totaal zes) en de posterpresentaties opgehangen kunnen worden. Men kan denken aan diversiteit van een bepaalde familie van mollusken, maar ook de diversiteit van mollusken op een bepaalde (geografische) plaats. Naast vier sprekers uit Nederland hebben we ook twee bekende buitenlandse malacologen gevraagd om een voordracht te houden, met de bedoeling om de internationale uitstraling, opgebouwd in Rotterdam nog verder uit de diepen. zijn er inmiddels twee aanmeldingen voor posterpresentaties binnen, te weten Kees Margry en Rykel de Bruyne (onderwerpen resp. de diversiteit aan landslakken in de zg. duurzaamheidsdriehoek Tilburg – Den Bosch – Eindhoven en een tussenstand atlasproject). Bij deze roept het voorbereidingscomité leden van de NMV op om eveneens een posterpresentatie te maken. Het hoeft niet per se tot op de bodem uitgediept te zijn. Bent u ergens op vakantie geweest? Laat de diversiteit van uw vondsten zien. Bent u specialist in een bepaalde groep mollusken? Laat de diversiteit van die groep zien, qua vorm, qua biotoop, qua geografische verspreiding. Vanuit de organisatie zijn vitrines om materiaal in te leggen beschikbaar, alsmede panelen waar tekst en illustraties aan opgehangen kunnen worden. Voor meer informatie (afmetingen vitrines en/of panelen) kunt u contact met ons opnemen.