Een enorm transport van 50.000 schelpen, afkomstig uit Mozambique is in juli vorig jaar onderschept in Durban, Zuid- Afrika. De schelpen, afkomstig van levend verzamelde dieren, waren bestemd voor Italië, kennelijk om te worden gebruikt voor cameeën en als ingrediënten voor speciale producten. Aangezien noch het verzamelen in Mozambique, noch het transport van de aangetroffen schelpen verboden is – zij komen niet voor op de lijst van beschermde soorten – waren de autoriteiten verplicht het transport zijn weg te laten vervolgen. Het is niet bekend hoe vaak dergelijks transporten plaats vinden en dus evenmin of en hoelang de natuur een dergelijke aanslag kan verdragen. Het is de vraag uit het rijke deel van de wereld tegenover het aanbod van arme mensen die iets willen verdienen. Misschien dat het bekend worden van dit transport de autoriteiten in Mozambique ertoe brengt wettelijke maatregelen te nemen, terwijl men zich in de consumptiemaatschappij beter zou moeten beraden op de verhouding tussen economie en de exploitate van natuurlijke bronnen. Dat kan al beginnen bij de opvoeding.