Mede ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de vereniging heeft hetbestuur besloten dit jaar een nieuwe ledenlijst op papier uit te geven en aan alle leden toe te zenden. Zo kunnen leden nog gemakkelijker met elkaar in contact komen. Mocht u wijzigingen of aanvullingen op uw gegevens hebben, wilt u die dan zo snel mogelijk doorgeven aan ondergetekende? Adreswijzigingen die al eerder doorgegeven zijn, hoeft u natuurlijk niet nogmaals door te geven. In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor u devolgende punten: – Op de nieuwe ledenlijst zullen ook telefoonnummers en e-mail adressen vermeld worden. Veel leden hebben echter nooit hun email-adres doorgegegeven en er ontbreken ook veel telefoonnummers. Als u wilt dat ze vermeld worden, wilt u ze dan alsnog doorgeven? – U kunt uw intresse-gebied in één of meer van de volgende codes vermelden: L1 = landslakken in Europa L2 = idem buiten Europa M1 = marien in Europa, M2 = idem buiten Europa Z1 = mollusken van zoet en brak water in Europa Z2= idem buiten Europa A = algemene malacologie B = malacologische boeken C = cameratechniek en fotograferen D = duiken E = ecologie F = fossielen G = geschiedenis van de malacologie P = weekdieren op postzegels S = systematiek T = toepassing van weekdieren in gebruiksvoorwerpen en kunst. Deze codes worden door het bestuur ook gebruikt om na te gaan waar de belangstelling van de leden naar uitgaat. – U kunt ook enkele trefwoorden van uw specifieke interessegebied of specialisatie doorgeven. Hiervoor is maximaal 1 regel per lid beschikbaar.