Ongeveer 12 jaar geleden is na de eerste verschijning van de Corbicula ’s in de Nederlandse binnenwateren een artikel verschenen (Gittenberger & Peursen., 1992) waarin het voorkomen van twee Corbicula-soorten is beschreven [ Corbicula fluminea (Müller,1774) en Corbicula fluminalis (Müller,1774)]. In hetzelfde artikel is ook een oproep gedaan om vindplaatsen van deze beide Corbicula-soorten in Nederland te melden. In een later artikeltje (Van Peursen, 1993) staan de resultaten hiervan weergegeven. Nu meer dan 10 jaar later hebben de Corbicula’ s en met name Corbicula fluminea zich breed verspreid in Nederland. Via de Maas hebben beide soorten zich vanuit Nederland verspreid naar België (Van Peursen, 1997a en 1997b) en Noord-Frankrijk.