Een paar maanden terug kocht ik het boek van Rykel H. de Bruyne: Geïllusteerde Schelpen Encyclopedie. Tijdens het, na thuiskomst, doorbladeren van het boek viel mijn oog op de geslachtsnaam Stellaria. Hè, Stellaria, wat moet het geslacht Stellaria in een schelpenboek? Dit gegeven zeurt nu al een paar maanden door mijn hoofd. Vandaag viel het kwartje. In mijn werk ben ik op zoek naar de richtingen waarin groenbemesters voor gebruik in de landbouw zich voor de toekomst moeten ontwikkelen. Na wat samenspraak met een collega, een veredelaar van beroep, raadde hij mij aan een kruising van Stellaria media L. met S. solaris L. te proberen. Dit levert dan S. media x solaris op. Hij raadde mij de reciproke combinatie af, daar dat door de invloed van de moeder, via het mitochondriaal DNA vast niet tot een zaaibaar gewas zal leiden, maar eerder tot iets dat steeds maar richting de zee wil. Stellaria media beter bekend als muur of vogelmuur, is een van de meest voorkomende en hardnekkigste onkruiden in de akker- en tuinbouw, zomer en winter doorgroeiend. Als dit onkruid door deze kruising omgevormd kan worden tot een, vanuit S. solaris komend, kalk genererend, zout tolerant groenbemestingsgewas, zal dit een revolutie in de landbouw te weeg brengen.