Op 5 november 2004 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Rode Lijst Land- en Zoetwaterweekdieren vastgesteld. De Rode Lijst bevat verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige soorten weekdieren in Nederland. Deze soorten zijn de afgelopen eeuw sterk achteruit gegaan en/of heel zeldzaam. Van de 93 soorten landslakken in Nederland zijn er 41 bedreigd. Van de 73 soorten zoetwatermollusken zijn er 27 bedreigd. Vijf van deze soorten zijn sinds 1900 niet meer levend in Nederland gevonden:De Rode Lijst is gebaseerd op het rapport “Bedreigde en verdwenen land- en zoetwatermollusken in Nederland; basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst”, geschreven door Rykel de Bruyne, Hendrik Wallbrink en Adriaan Gmelig Meyling (2003). De auteurs hebben bij het schrijven van dit boekje gebruik gemaakt van de database van het Atlasproject Nederlandse Mollusken, waaraan veel NMV-leden hebben meegewerkt. De Rode Lijst kunt u vinden op de website van de NMV: www.spirula.nl, rubiek malacologie.