Door een klein misverstand tussen de auteur en de redactie zijn de afbeeldingen, behorende bij het artikel “Zijn blisterparels zeldzaam?” (Spirula no. 339: 72) nu pas beschikbaar. Hoewel wat aan de late kant, is besloten deze alsnog af te drukken.