Recent is het verslag van de inventarisatie van de landslakken van de provincie Noord-Brabant uitgekomen (Boesveld, 2005). Dit rapport is gebaseerd op een groot aantal velddagen en een bijna even groot aantal dagen voor het uitzoeken en invoeren van de monsters. Van de rapportage over de landslakken van Noord-Brabant zal einde dit jaar een uitgebreide samenvatting verschijnen in het tijdschrift Nederlandse Faunistische Mededelingen. Het basisrapport wordt binnenkort als PDF op de internetsite van EIS-Nederland gezet (www.naturalis.nl/eis). provincie is afgelopen jaar al bezocht. Desondanks zijn er nog grote stukken die niet bemonsterd zijn (Groene hart, Goeree en de Hoekse Waard) Komende maanden wordt nog geprobeerd een deel van deze hokken te bezoeken. Daarnaast zal er speciale aandacht worden gegeven aan de Kleverige poelslak Myxas glutinosa. Deze sterk bedreigde soort kwam vroeger redelijk verspreid in Zuid-Holland voor maar van de huidige verspreiding is weinig bekend. Het veldwerk wordt in de voorzomer afgerond en in de nazomer verschijnt de rapportage over Zuid-Holland. In de zomer van 2004 is het veldwerk in Noord-Brabant afgerond en is er begonnen met de provincie Zuid-Holland. Ook bij deze provincie is het doel om te komen tot een zo goed mogelijk beeld van de verspreiding van de landslakken. En ook dit maal zal er een eindrapportage verschijnen en worden de gegevens toegevoegd aan het landelijke molluskenbestand van het Atlasproject Nederlandse Mollusken. Figuur 1 geeft een overzicht van de locaties waar tot nu toe gegevens zijn verzameld. Voorne en Hollands duin (duinen tussen Scheveningen en Katwijk) hebben in het kader van het werk aan Vertigo angustior extra aandacht gekregen maar voor de rest zijn de duinen relatief ongemoeid gelaten aangezien deze tijdens diverse andere activiteiten al relatief goed bezocht zijn. Een groot deel van de