Natuurlijk proberen we als bestuur van de Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV) de voor- en najaarsvergaderingen interessant, informatief, leuk en gezellig te laten zijn. Maar de interesse voor de malacologie in al haar aspecten is voor de meeste leden, denken we, een min of meer continuproces, dat niet alleen opspeelt tijdens de landelijke vergaderingen van de NMV. De door de NMV georganiseerde excursies naar lokaties in Nederland en de buurlanden voldoen, gezien de hiervoor bestaande belangstelling, ook aan deze behoefte. Daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan andere activiteiten. Maar malacologie is iets voor elke dag. En voor sommigen onder ons is misschien zelfs een dag zonder schelpen een verloren dag. Het is daarom niet verwonderlijk dat malacologisch geïnteresseerden zich verenigd hebben in zogenaamde regionale groepen. Deze groepen komen vaak maandelijks bij elkaar en organiseren daarnaast ook vaak regionale excursies en andere activiteiten. In de Malacologische Agenda Nederland, te vinden in elk nummer van Spirula, worden uitvoerig alle activiteiten van de diverse bestaande contact-, werk- en studiegroepen vermeld. Al deze groepen zijn onafhankelijk van de NMV.