Nederland kent alweer enige tijd een nieuw malacologisch tijschrift: Miscellanea Malacologica. De delen 1(1) t/m 1(4) zijn reeds gepubliceerd, deel 1(5) is in voorbereiding. Gestreefd wordt naar zo’n 120 pp/jaar. De prijs per nummer varieert op basis van € 0,50 per pagina. Voorlopig bevat het uitsluitend taxonomisch/ nomenclatorische artikelen. Later waarschijnlijk ook andersoortige artikelen. Formaat is A4, alle afbeeldingen zo mogelijk in kleur. De bedoeling is dat het blad snel (binnen een maand) na inlevering van een manuscript uitkomt. Dit is het antwoord op het waarom van het blad. Geen blad verschijnt zo snel, maar het wil ook tegemoetkomen aan de gebreken in vele publicaties: ontbreken van relevante afbeeldingen, wel teleconch maar geen protoconch e.d. Bestellen kan via www.mollus.nl of mollus.nl@planet.nl