Waarschijnlijk zal op 26 november a.s. een determinatiedag (marien, land, zoetwater, recent en fossiel) worden georganiseerd in Naturalis, Leiden, samen met de afdeling natuureducatie van dat museum. Ook zullen presentaties worden verzorgd, zoals: welke nuttige websites zijn er op het gebied van mollusken. Noteert u alvast de datum in uw agenda. In de volgende Spirula leest u hierover meer !