Hoever een amateur het kan schoppen. Zelfs de weergoden waren onder de indruk en werkten mee om de 1ste oktober 2005 tot een onvergetelijke dag te maken. Op uitnodiging van Burgemeester en Wethouders van de Noordoostpolder was een groot gezelschap naar het zonovergoten voormalige Zuiderzee-eiland Schokland afgereisd om de uitreiking van de prestigieuze Van der Lijnonderscheiding aan ons medelid Freddy A.D. van Nieulande bij te wonen. Deze prijs wordt, zo mogelijk jaarlijks, door de gemeente Noordoostpolder uitgereikt aan een amateur-geoloog die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de geologie in Nederland. Het gemeentebestuur wordt hierin bijgestaan door De Commissie Van der Lijn-Boelens-Hellinga, vernoemd naar drie gerenommeerde amateur-geologen van het eerste uur waarvan de collectie in Museum Schokland te bewonderen is. Deze commissie is echter kritisch. Niet elk jaar komt naar het oordeel van de commissie voldoende kwaliteit boven drijven om tot uitreiking over te gaan. Wat maakt dat Freddy zeer eervol, als elfde op rij, mag aansluiten bij zijn bekende voorgangers A.P. Schuddebeurs (1983), H.W. Oosterink (1984), L.W. Hordijk (1987), D. Mol (1988), J.W.M. Jagt (1989), J.H. Römer (1991), W. van der Brugghen (1995), F. Rhebergen (1999), H. Steur (2001) en K. Post (2003). De feestelijke bijeenkomst werd gehouden in het kerkje van Schokland, in de voormalige Middelbuurt. De secretaris van de commissie, de heer P. Ashouwer, opende de rij sprekers met een toelichting op de instelling van de Van der Lijn-onderscheiding en grote lof aan het adres van de amateur-geologen die tot professionele hoogte weten op te stijgen.