U bent lid van de Nederlandse Malacologische Vereniging en u heeft daarom vast wel eens in ons eigen land slakken, tweekleppigen of andere mollusken waargenomen. Wat heeft u toen gedaan? Heeft u de waarnemingen alleen gedaan en bent u toen doorgelopen? Of heeft u de exemplaren opgenomen in uw collectie? Of heeft u uw waarnemingen ook veilig gesteld voor de eeuwigheid en ze doorgegeven aan het Atlasproject Nederlandse Mollusken? Dan bent u vast wel benieuwd hoe het nu staat met het ANM. Mocht u uw waarnemingen tot op heden niet aan het ANM hebben toevertrouwd, laat u dan overtuigen dat iedere waarneming van belang is. Ook die van u! Voor degenen die het Atlasproject nog niet kennen: dit project heeft tot doel zo veel mogelijk waarnemingen van mollusken in Nederland bij elkaar te brengen in één database, zodat de kennis gebundeld wordt en er een beter inzicht ontstaat in de verspreiding van de soorten in Nederland. Met behulp van deze gegevens zal In de toekomst een verspreidingsatlas worden uitgebracht. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de bescherming van bijzondere soorten.