De in 1992 vastgestelde Habitatrichtlijn is de belangrijkste wetgeving van de Europese Unie ter bevordering van de biologische verscheidenheid. Deze richtlijn houdt de verplichting in om habitats (leefgebieden) en soorten (wilde flora en fauna) die voor de Europese Unie van belang zijn in stand te houden. De lijsten van te beschermen soorten die in het begin zijn opgesteld vermelde twee in Nederland voorkomende mollusken, de welbekende zeggekorfslak en nauwe korfslak. De Bataavse stroommossel, die ooit talrijk in Nederland voorkwam, wordt ook genoemd, maar die is in Nederland ondertussen uitgestorven. Met de uitbreiding van de EU zijn de lijsten in 2003 aangepast. Landen die zich bij de EU hebben gevoegd kregen de mogelijkheid soorten te te voegen. Eén van de soorten die zijn toegevoegd is Anisus vorticulus (platte schijfhorenslak).