De schelpenwerkgroep Delfzijl is in 1974 opgericht door een aantal enthousiaste schelpenliefhebbers uit Delfzijl. De werkgroep is door de jaren heen gegroeid en bestaat momenteel uit 15 leden afkomstig uit de provincies Groningen (10), Drenthe (3) en Zuid-Holland (2). De vertegenwoordiging uit Delfzijl is door de jaren heen teruggelopen tot nul, vooral vanwege verhuizingen binnen de provincie Groningen. De leeftijd van de groep varieert van rond de 20 tot in de 70, en er is slechts één vrouw lid. De interesses zijn zeer gevarieerd. Zo is de een gespecialiseerd in zoetwatermossels, een ander verzamelt alleen Europees materiaal (land, zoetwater en marien), maar het merendeel richt zich op wereldwijde, mariene schelpen. Ook het verzamelen van fossiele schelpen uit vrijwel alle perioden is sterk vertegenwoordigd. Maar daarop zijn weer diverse specialismen en uitzonderingen van toepassing. Een aantal leden heeft zich daarnaast gespecialiseerd in fotografie, het tekenen van schelpen of het ontwikkelen van software voor collectiebeheer. Van april tot en met november organiseren we iedere maand één excursie. Daar zit vrijwel altijd een excursie naar één van de waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog of Borkum bij. Soms maken we een boottocht op de Waddenzee, maar vaak struinen we de velden, bossen, meren, vaarten en sloten in de provincies Groningen en Drenthe af op zoek naar die ene bijzondere soort. Af en toe gaan we naar het buitenland. Zo bezochten we de afgelopen jaren tweemal Duitsland, steengroeven in de omgeving van Schwerin (oligoceen) en een kleigroeve ten oosten van Hamburg (mioceen) en éénmaal het bekken van Parijs in de omgeving van Damery (lutetien) tijdens de volledige zonsverduistering van enkele jaren geleden.