Gedurende de periode 1958-1964 verscheen een drietal publicaties van J. Lever en mede-auteurs, waarin een opmerkelijk fenomeen centraal stond. Bivalvia of tweekleppigen (‘mossels’) hebben, zoals de naam al zegt, een tweetal kleppen die gewoonlijk min of meer elkaars spiegelbeeld zijn. De voornaamste vormverschillen tussen de linker en de rechter klep schuilen in het slot. Daarnaast maakt de mantellijn, met een karakteristieke inbochting aan de achterkant, het herkennen van vooren achterzijde en dus ook links en rechts meestal een eenvoudige zaak. Je zou verwachten dat er op het strand 50% rechter en 50% linker kleppen aanspoelen, want zoveel moeten er oorspronkelijk ooit geweest zijn. De werkelijkheid bleek anders. Voor meer details kan verwezen worden naar Lever (1958) en Lever et al. (1961, 1964). Op 27 november 2005 werd op het strand van Noordwijk, ter hoogte van ‘Huis Ter Duin’, van schelpenbanken een grote hoeveelheid schelpen verzameld. Het materiaal werd op het oog in 19 ongeveer even grote porties verdeeld. De exemplaren van Spisula subtruncata (Da Costa, 1778) werden daar vervolgens uitgehaald en op linker of rechter klep gesorteerd. Het is niet onmogelijk dat er uiteindelijk ook een gering aantal exemplaren van andere Spisula-soorten ten onrechte als S. subtruncata werd gedetermineerd.

Spirula

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Malacologische Vereniging

E. Gittenberger, R. van Andel, J. Broekman, S. Deetman, D. Derogee, I. Erkelens, … B. Kokshoorn. (2006). Het links/rechts fenomeen bij Spisula in Noordwijk (Mollusca, Bivalvia, Mactridae). Spirula, 349(1), 34–34.