In april 2006 hebben de heer en mevrouw Henk en Jos Hoenselaar een zeer royaal gebaar naar de NMV gemaakt. Zij schonken hun omvangrijke malacologische bibliotheek aan de vereniging. Daardoor kon de verenigingsbibliotheek in één keer uitgebreid worden met ongeveer 120 boeken. Zoiets overkomt ons niet dagelijks, en met het bescheiden budget voor de aankoop van nieuwe boeken zijn we er erg blij mee. Aanleiding voor deze schenking was de 80ste verjaardag van Henk Hoenselaar. De dubbele exemplaren werden tijdens de pauze van de Algemene Ledenvergadering geveild, waardoor ook veel van de aanwezige leden hun eigen boekenkast konden aanvullen. Rob Moolenbeek bleek een uitstekend veilingmeester, want de opbrengst was maar liefst 1625 euro ten bate van de verenigingskas.