De Mollusken Studiegroep Limburg (MSL) is opgericht in 1999, dus is het een nog jonge groep. Het is één van de vele werkgroepen van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, maar de groep is ook verbonden aan het Atlasproject Nederlandse Mollusken. De werkgroep is klein, er zijn drie zeer actieve leden, met daarnaast enkele mensen die zo nu en dan deelnemen. Het programma wordt aan het begin van het jaar in onderling overleg vastgesteld. Dit jaar zijn er vijf werkavonden en zes excursies. We proberen de werkavonden en excursies over de provincie te verdelen, maar Noord-Limburg is daarbij tot nu toe nauwelijks aan bod gekomen. Hier zouden we toch eens een paar actieve leden moeten kunnen krijgen. Zuid-Limburg is het best onderzocht. Mede omdat dit gebied kalkrijk is en dus veel soorten herbergt. De landslakken krijgen de meeste aandacht bij de MSL, maar ook zoetwatermollusken, vakantievondsten, (sub)fossiel materiaal en nog veel meer kan het bespreken of onderzoeken waard zijn.