* Alexandrowicz, W.P. (2004): Molluscan assemblages of Late Glacial and Holocene calcareous Tufas in southern Poland. – Folia Quaternaria, 72: 3-309. Kraków. ISSN 0015-573X. * ALEXANDROWICZ, W.P. (2005): Póznoglacjalne i holocenskie zespoly mieczaków w martwicach wapiennych poludniowej Polski. – Rozprawy Monografie, 148: 1-272. Kraków. ISBN 0867-6631. [Late glacial and holocene malacocenoses in calcareous Tufa in southern Poland. – Dissertations Monographs, 148: 1-272].