Jan Anthonie Buijse, geboren in Padang als derde zoon van een procuratiehouder bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij en een onderwijzeres. Mijn ouders waren afkomstig uit Goes en vlak voor de oorlog brachten zij met de kinderen een kort verlof door in Zeeland. Van toen dateert mijn eerste kennismaking met het strand in Domburg, maar ik zou onder hypnose moeten om me daar nog iets van te herinneren. Na terugkomst in Indië volgde een paar jaar later de bezetting door ‘de Jap’ en begon voor mijn moeder en broers en mij de kamptijd in Ambarawa. Na de oorlog bleek ook mijn vader de jaren in de kampen te hebben overleefd en repatrieerde ons hele gezin via Singapore en Southampton naar Amsterdam. Aangezien mijn oma was overleden en hun kinderen inmiddels het huis uit waren, stelde mijn grootvader diens huis in Goes ter beschikking. In die stad doorliep ik de lagere en middelbare school. Na het behalen van mijn HBS-diploma volgde ik de opleiding tot marineofficier in Den Helder. Tijdens een oefening in 1957 kreeg ik een ongeluk, waarbij ik mijn hielbeen brak. Dat was net voor onze zomervakantie in Domburg, zoals inmiddels al weer negen jaar vast pandoer. Maar dit keer was zwemmen, volleyballen en door de duinen struinen er niet bij en ik vermaakte me aan de waterkant met wat daar was aangespoeld. Tot mijn verassing vond ik een klep van een schelp, net zoiets als die mijn vader in het goud droeg in de revers van zijn colbert en die hij had gekregen bij zijn pensionering bij de BPM, dochter van Shell. Toen ik mijn vondst aan vader liet zien, werd hij helemaal lyrisch. Een zeldzame vondst, dacht hij. Dat bleek niet zo te zijn, want ik kon hem op zijn verjaardag op 20 augustus een luciferdoosje vol met zulke ‘Shellschelpjes’ overhandigen. Dat was het begin van vaders hobby in het verzamelen van fossiele schelpen. Tenminste, hij zette voornamelijk mijn broers en mij aan het veldwerk. Zo werden de stranden van Walcheren met enige regelmaat afgestroopt. Ook het uitbaggeren van de Westerschelde voor de nieuwe haven van Vlissingen en de afgraving voor de tunnel in Antwerpen leverden heel wat interessante vondsten. Vader deed zelf het determineerwerk aan de hand van kopieën die hij bij British Museum had weten los te peuteren.