23-24 september 2006 (aankomst vrijdag 22 september*) We verblijven dan in het Stayokay Hostel Valkenswaard. De kosten zijn € 62 (exclusief het lakenpakket van € 5) voor: 2x overnachting, 2x ontbijt, 2x lunchpakket en 1x diner op de zaterdagavond. Wanneer je mee wilt geef je dan zo snel mogelijk op bij ondergetekende en maak i.v.m. de vooruitbetaling minimaal de helft van het bedrag over op girorekening 3065042 (in het vorige bericht stond een verkeerd gironummer !) ten name van A.D.P. van Peursen te Zoetermeer o.v.v. NMV excursie september.