Voor een Japanse collega heb ik een of twee exemplaren nodig van de hierna genoemde landnaaktslakken voor moleculair onderzoek. Als iemand een of meer van deze soorten kan verzamelen, neem dan eerst even contact met mij op [honderd actieve leden maal twee is nu ook weer wat overdreven!]. Het materiaal kan levend aan mij gestuurd worden; ik conserveer ze dan op pure alcohol. Het gaat om de volgende soorten: Limax cinereoniger, Limax flavus, Limax tenellus en Lehmannia marginata. Bij voorbaat dank.