Het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) heeft bij de start gewerkt aan lokale initiatieven ten behoeve van de inventarisatie van land- en zoetwatermollusken. Dat leidde in Zeeland tot de oprichting van een slakkenwerkgroep onder de paraplu van de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) – Afd. Bevelanden. Het werkgebied is ruimer gekozen dan Noord- en Zuid-Beveland, mede door belangstelling elders in Zeeland. Onze rol voor het Atlasproject is inmiddels gevestigd. Of de werkgroep de duur van dit project overleeft en/of het werk na het uitkomen van de atlas(sen) voortgezet wordt is nog de vraag. De lezer kan hier in ieder geval kennis nemen van een vitale werkgroep die hem/haar mogelijk wat te bieden heeft.