Onze voorzitter Ruud Bank is per 1 augustus 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam, vanwege het Lorentz – van Iterson Fonds TNO. De leerstoel is getiteld “Biologie van de extracellulaire matrix, in het bijzonder collageen”. Ruud werkt als afdelingshoofd van het cluster Tissue Repair bij TNO-Kwaliteit van Leven in Leiden, en is daarnaast verbonden aan de afdeling Orthopaedische Chirurgie van het VU Medisch Centrum (VUmc) en de afdeling Orale Celbiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Zijn onderzoek beweegt zich op het terrein van de tissue engineering, en wel primair het regenereren van bot en kraakbeen. Dit wordt gedaan met behulp van stamcellen die ingezaaid worden in injecteerbare hydrogelen, in combinatie met chemische stimuli die de differentiatie van stamcellen naar chondrocyten of osteoblasten bevorderen. Als weefsel staat de tussenwervelschijf centraal, die bij degeneratie aanleiding geeft tot ernstige rugklachten zoals hernia. Daarnaast onderzoekt hij hoe met lokale gentherapie functies van cellen kunnen worden verbeterd. Onze hartelijke gelukwensen met deze bijzondere benoeming !