In Spirula 347, p. 148, staat een storende tikfout in het stukje over het symposium. In de tweede kolom staat het woord “ferljeppen” waar “fierljeppen” bedoeld is. Met excuses aan vooral de Friese leden en met dank aan Theo Ykema die ons hierop wees.