Via dit bericht wil het bestuur bekendheid geven aan de mogelijkheden van het Schure-Beijerinck-Popping Fonds. Dit fonds is ontstaan uit legaten van mevr. G. Beijerink-Poppe, de weduwe van de bioloog Willem Beijerink, en van de biologisch onderzoeker mevr. dr. P.S.J. Schure heeft tot doel de bevordering van het ecologsich onderzoek, met name in het veld en met nadruk op het hydrobiologisch en marien-biologisch onderzoek. Het fonds tracht dit doel te beriken door het verstrekken van subsidies. Er zijn drie subsidiemogelijkheden: 1. subsidie ten behoeve van het verzamelen van gegevens in het veld; 2. beurzen voor het verrichten van onderzoek aan buitenlandse instituten, voor senior- en junior-onderzoekers; 3. beurzen voor geremommeerde buitenlandse onderzoekers voor een gastonderzoekerschap bij een Nederlands instituut of universiteit.